Sunnavägen 15 ideell förening

 

Sunnavägen 15 är en ideell förening för boende på Sunnavägen 15 i Karlskrona. Föreningens ändamål är att verka för de boendes gemenskap:

  • Genom medlemmarnas egna insatser tillhandahålla service och tjänster för främjande av medlemmarnas aktiva boendegemenskap, trygghet, hälsa och välbefinnande, spontana och planerade möten i gemensamhetenslokaler samt härigenom verka för ett socialt hållbart boende;
  • Att stärka medlemmarnas såväl individuella som gemensamma inflytande och beslutanderätt, samt genom öppet och aktivt föreningsarbete, verka för ett demokratiskt hållbart boende;
  • Anordna aktiviteter för medlemmarna genom olika aktivitetsgrupper

Alla boende i fastigheten Sunnavägen 15 erbjuds medlemskap i föreningen utan kostnad..

bild (4) bild (6) boulespel IMG_2580kräft 4saltö2hockey

Recent Posts