Kontakt

Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor, synpunkter eller idéer

Styrelse

Ordförande : Per-Olof Svensson 15C  Tfn: 0708 780113   poasvensson@gmail.com

Sekreterare : Kerstin Olofsson15B  Tfn: 0709 462024   gk.olofsson@gmail.com

Kassör : Sture Malmgren 15C  Tfn: 0705 577637   sture.malmgren@swipnet.se

Ledamot : Britt-Mari Olsson 15A  Tfn: 0731 411923   brittastina2@hotmail.com

Suppleant : Maj-Gun Larsson 15C  Tfn: 0703 413885   bmglar@gmail.com

Sunnavägen 15 Idéell förening, organisationsnummer : 802490-1194

Bankkonto : Länsförsäkringar 9023 5938051

Webbsida ; www.sunnavagen15.se

Webansvarig : Per-Olof Svensson, poasvensson@gmail.com

Kommitteér

Aktivitetskommitté :

Britt-Mari och Kaj Olsson, Lejf och Anita Jönsson, Göran Olofsson, Stig och Anita Ahlberg, Ann-Margret Andersson, Maj-Gun Larsson, Janh-Erik Pettersson, Eva-Lott Nyström, Birgitta Wallin, Anne- Mari Hoff, Mona Isberg samt Arne Johansson.

Sammankallande : Kerstin Olofsson

Trädgårdsgruppen:

Britt-Mari Olsson, Göran och Kerstin Olofsson samt Stig och Anita Ahlberg.

Ansvariga för boule: Anita Jönsson.

Recent Posts